Combo thiết bị vệ sinh Inax khuyến mại
Combo thiết bị vệ sinh Inax khuyến mại
Tổng hợp các bộ thiết bị vệ sinh Inax chính hãng khuyến mại với giá ưu đãi nhất dành cho khách hàng
Các bộ thiết bị vệ sinh Inax đầy đủ từ bồn cầu, chậu rửa mặt, vòi chậu, sen tắm, đến các phụ kiện cần thiết dành cho các gia đình với nhiều lựa chọn, nhiều mức chi phí khác nhau.
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo1: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm thấp cấp

Combo1: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm thấp cấp

4,260,000đ5,320,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo2: Bộ thiết bị vệ sinh Inax cho phòng tắm trung cấp

Combo2: Bộ thiết bị vệ sinh Inax cho phòng tắm trung cấp

7,270,000đ9,260,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo4: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm trung cao cấp

Combo4: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm trung cao cấp

13,910,000đ21,230,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo5: Bộ thiết bị vệ Inax giá rẻ cho phòng tắm cao cấp

Combo5: Bộ thiết bị vệ Inax giá rẻ cho phòng tắm cao cấp

23,600,000đ29,870,000đ
Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo3: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm trung cấp

Combo3: Bộ thiết bị vệ sinh Inax giá rẻ cho phòng tắm trung cấp

10,310,000đ12,750,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-536V + vòi chậu Inax LFV-402S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-536V + vòi chậu Inax LFV-402S

4,720,000đ6,120,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-536V + vòi chậu Inax LFV-5012S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-536V + vòi chậu Inax LFV-5012S

5,610,000đ7,160,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-293V + vòi chậu Inax LFV-402S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-293V + vòi chậu Inax LFV-402S

4,950,000đ5,380,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-293V + vòi chậu Inax LFV-5012S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-293V + vòi chậu Inax LFV-5012S

5,840,000đ6,420,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-296V + vòi chậu Inax LFV-402S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-296V + vòi chậu Inax LFV-402S

4,940,000đ5,370,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-296V + vòi chậu Inax LFV-5012S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-296V + vòi chậu Inax LFV-5012S

5,830,000đ6,410,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-2397V + vòi chậu Inax LFV-5012S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-2397V + vòi chậu Inax LFV-5012S

6,170,000đ6,770,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-465V + vòi chậu Inax LFV-8000SH2

Combo chậu rửa mặt Inax L-465V + vòi chậu Inax LFV-8000SH2

5,790,000đ6,370,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-465V + vòi chậu Inax LFV-502SH

Combo chậu rửa mặt Inax L-465V + vòi chậu Inax LFV-502SH

6,310,000đ7,240,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-465V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

Combo chậu rửa mặt Inax L-465V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

6,320,000đ7,250,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-465V + vòi chậu Inax LFV-8000SH2

Combo chậu rửa mặt Inax AL-465V + vòi chậu Inax LFV-8000SH2

5,980,000đ6,570,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-465V + vòi chậu Inax LFV-502SH

Combo chậu rửa mặt Inax AL-465V + vòi chậu Inax LFV-502SH

6,500,000đ7,440,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-465V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

Combo chậu rửa mặt Inax AL-465V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

6,510,000đ7,450,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-445V + vòi chậu Inax LFV-8000SH2

Combo chậu rửa mặt Inax L-445V + vòi chậu Inax LFV-8000SH2

5,510,000đ6,060,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-445V + vòi chậu Inax LFV-502SH

Combo chậu rửa mặt Inax L-445V + vòi chậu Inax LFV-502SH

6,030,000đ6,930,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-445V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

Combo chậu rửa mặt Inax L-445V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

6,040,000đ6,940,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-445V + vòi chậu Inax LFV-8000SH2

Combo chậu rửa mặt Inax AL-445V + vòi chậu Inax LFV-8000SH2

5,690,000đ6,260,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-445V + vòi chậu Inax LFV-502SH

Combo chậu rửa mặt Inax AL-445V + vòi chậu Inax LFV-502SH

6,210,000đ7,130,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-445V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

Combo chậu rửa mặt Inax AL-445V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

6,220,000đ7,140,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-300V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

Combo chậu rửa mặt Inax L-300V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

7,390,000đ8,393,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-300V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

Combo chậu rửa mặt Inax AL-300V + vòi chậu Inax LFV-7100SH

7,570,000đ8,593,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-2094V + vòi chậu Inax LFV-6012S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-2094V + vòi chậu Inax LFV-6012S

4,700,000đ5,590,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-2298V + vòi chậu Inax LFV-6012S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-2298V + vòi chậu Inax LFV-6012S

4,720,000đ5,610,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-2216V + vòi chậu Inax LFV-2002S

Combo chậu rửa mặt Inax L-2216V + vòi chậu Inax LFV-2002S

2,690,000đ3,050,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-293V + vòi chậu rửa mặt Inax LFV-402S

Combo chậu rửa mặt Inax L-293V + vòi chậu rửa mặt Inax LFV-402S

4,770,000đ5,380,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-293V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-5012S

Combo chậu rửa mặt Inax L-293V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-5012S

5,660,000đ6,420,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-296V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-402S

Combo chậu rửa mặt Inax L-296V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-402S

4,760,000đ5,370,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-296V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-5012S

Combo chậu rửa mặt Inax L-296V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-5012S

5,650,000đ6,410,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-2397V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-5012S

Combo chậu rửa mặt Inax L-2397V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-5012S

5,980,000đ6,770,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-333V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-502S

Combo chậu rửa mặt Inax L-333V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-502S

4,720,000đ5,390,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-333V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-8000S

Combo chậu rửa mặt Inax L-333V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-8000S

5,000,000đ5,500,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-333V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-502S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-333V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-502S

5,770,000đ5,590,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-333V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-8000S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-333V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-8000S

5,180,000đ5,700,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-333V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

Combo chậu rửa mặt Inax AL-333V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

3,490,000đ3,930,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-333V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

Combo chậu rửa mặt Inax L-333V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

3,310,000đ3,730,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-300V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

Combo chậu rửa mặt Inax AL-300V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

4,760,000đ5,293,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-300V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

Combo chậu rửa mặt Inax L-300V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

4,580,000đ5,093,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-445V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

Combo chậu rửa mặt Inax AL-445V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

3,410,000đ3,840,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-445V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

Combo chậu rửa mặt Inax L-445V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

3,230,000đ3,640,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-465V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

Combo chậu rửa mặt Inax AL-465V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

3,700,000đ4,150,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-465V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

Combo chậu rửa mặt Inax L-465V + Vòi chậu Inax LFV-1402SH

3,510,000đ3,950,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-296V + Vòi chậu Inax LFV-1402S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-296V + Vòi chậu Inax LFV-1402S

3,778,000đ4,200,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-296V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-296V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S

3,888,000đ4,330,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-296V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S

Combo chậu rửa mặt Inax L-296V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S

3,598,000đ4,000,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-296V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S

Combo chậu rửa mặt Inax L-296V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S

3,708,000đ4,130,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-293V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-293V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S

3,788,000đ4,210,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Conbo chậu rửa mặt Inax AL-293V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S

Conbo chậu rửa mặt Inax AL-293V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S

3,898,000đ4,340,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-293V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S

Combo chậu rửa mặt Inax L-293V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S

3,608,000đ4,010,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax L-293V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S

Combo chậu rửa mặt Inax L-293V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S

3,718,000đ4,140,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-536V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-536V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S

3,680,820đ4,750,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất
Bạn hãygọi điệnKM tốt nhất
Combo chậu rửa mặt Inax AL-536V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S

Combo chậu rửa mặt Inax AL-536V + Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S

3,873,870đ4,880,000đ
Đang khuyến mại lớn nhất Hà Nội,để biết giá hãy :
Lấy giá tốt nhất